કબીર-દોહા અને વા ર્તા-કથન યાદ.

વાચક મિત્રો,
૧…..આ સાથે કબીરજીના બે દોહા છે.
૨….. તથા ૧૯, ઓગસ્ટ રવિવારના ”વાર્તા-કથન” કયર્ક્ર્મની યાદ પણ છે.

– આનંદ રાવ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s